டங்கம்

Tamil

edit

Etymology

edit

Borrowed from Sanskrit टङ्क (ṭaṅka). Cognate with Malayalam ടങ്കം (ṭaṅkaṁ) and Doublet of தங்கம் (taṅkam).

Pronunciation

edit

Noun

edit

டங்கம் (ṭaṅkam)

  1. chisel
    Synonym: உளி (uḷi)

Declension

edit
m-stem declension of டங்கம் (ṭaṅkam)
Singular Plural
Nominative டங்கம்
ṭaṅkam
டங்கங்கள்
ṭaṅkaṅkaḷ
Vocative டங்கமே
ṭaṅkamē
டங்கங்களே
ṭaṅkaṅkaḷē
Accusative டங்கத்தை
ṭaṅkattai
டங்கங்களை
ṭaṅkaṅkaḷai
Dative டங்கத்துக்கு
ṭaṅkattukku
டங்கங்களுக்கு
ṭaṅkaṅkaḷukku
Genitive டங்கத்துடைய
ṭaṅkattuṭaiya
டங்கங்களுடைய
ṭaṅkaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative டங்கம்
ṭaṅkam
டங்கங்கள்
ṭaṅkaṅkaḷ
Vocative டங்கமே
ṭaṅkamē
டங்கங்களே
ṭaṅkaṅkaḷē
Accusative டங்கத்தை
ṭaṅkattai
டங்கங்களை
ṭaṅkaṅkaḷai
Dative டங்கத்துக்கு
ṭaṅkattukku
டங்கங்களுக்கு
ṭaṅkaṅkaḷukku
Benefactive டங்கத்துக்காக
ṭaṅkattukkāka
டங்கங்களுக்காக
ṭaṅkaṅkaḷukkāka
Genitive 1 டங்கத்துடைய
ṭaṅkattuṭaiya
டங்கங்களுடைய
ṭaṅkaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 டங்கத்தின்
ṭaṅkattiṉ
டங்கங்களின்
ṭaṅkaṅkaḷiṉ
Locative 1 டங்கத்தில்
ṭaṅkattil
டங்கங்களில்
ṭaṅkaṅkaḷil
Locative 2 டங்கத்திடம்
ṭaṅkattiṭam
டங்கங்களிடம்
ṭaṅkaṅkaḷiṭam
Sociative 1 டங்கத்தோடு
ṭaṅkattōṭu
டங்கங்களோடு
ṭaṅkaṅkaḷōṭu
Sociative 2 டங்கத்துடன்
ṭaṅkattuṭaṉ
டங்கங்களுடன்
ṭaṅkaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental டங்கத்தால்
ṭaṅkattāl
டங்கங்களால்
ṭaṅkaṅkaḷāl
Ablative டங்கத்திலிருந்து
ṭaṅkattiliruntu
டங்கங்களிலிருந்து
ṭaṅkaṅkaḷiliruntu

References

edit