நிமிஷம்

Tamil

edit

Alternative forms

edit

Etymology

edit

From Sanskrit निमिष (nimiṣa); compare Telugu నిమిషము (nimiṣamu), Kannada ನಿಮಿಷ (nimiṣa).

Pronunciation

edit

Noun

edit

நிமிஷம் (nimiṣam)

  1. minute
    Synonyms: நொடி (noṭi), வினாடி (viṉāṭi), இமைப்பொழுது (imaippoḻutu), மணி (maṇi), நேரம் (nēram), மணித்துளி (maṇittuḷi)

Declension

edit
m-stem declension of நிமிஷம் (nimiṣam)
Singular Plural
Nominative நிமிஷம்
nimiṣam
நிமிஷங்கள்
nimiṣaṅkaḷ
Vocative நிமிஷமே
nimiṣamē
நிமிஷங்களே
nimiṣaṅkaḷē
Accusative நிமிஷத்தை
nimiṣattai
நிமிஷங்களை
nimiṣaṅkaḷai
Dative நிமிஷத்துக்கு
nimiṣattukku
நிமிஷங்களுக்கு
nimiṣaṅkaḷukku
Genitive நிமிஷத்துடைய
nimiṣattuṭaiya
நிமிஷங்களுடைய
nimiṣaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative நிமிஷம்
nimiṣam
நிமிஷங்கள்
nimiṣaṅkaḷ
Vocative நிமிஷமே
nimiṣamē
நிமிஷங்களே
nimiṣaṅkaḷē
Accusative நிமிஷத்தை
nimiṣattai
நிமிஷங்களை
nimiṣaṅkaḷai
Dative நிமிஷத்துக்கு
nimiṣattukku
நிமிஷங்களுக்கு
nimiṣaṅkaḷukku
Benefactive நிமிஷத்துக்காக
nimiṣattukkāka
நிமிஷங்களுக்காக
nimiṣaṅkaḷukkāka
Genitive 1 நிமிஷத்துடைய
nimiṣattuṭaiya
நிமிஷங்களுடைய
nimiṣaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 நிமிஷத்தின்
nimiṣattiṉ
நிமிஷங்களின்
nimiṣaṅkaḷiṉ
Locative 1 நிமிஷத்தில்
nimiṣattil
நிமிஷங்களில்
nimiṣaṅkaḷil
Locative 2 நிமிஷத்திடம்
nimiṣattiṭam
நிமிஷங்களிடம்
nimiṣaṅkaḷiṭam
Sociative 1 நிமிஷத்தோடு
nimiṣattōṭu
நிமிஷங்களோடு
nimiṣaṅkaḷōṭu
Sociative 2 நிமிஷத்துடன்
nimiṣattuṭaṉ
நிமிஷங்களுடன்
nimiṣaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental நிமிஷத்தால்
nimiṣattāl
நிமிஷங்களால்
nimiṣaṅkaḷāl
Ablative நிமிஷத்திலிருந்து
nimiṣattiliruntu
நிமிஷங்களிலிருந்து
nimiṣaṅkaḷiliruntu

References

edit
  • University of Madras (1924–1936) “நிமிஷம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press