క్రొయ్య

Old Telugu edit

Pronunciation edit

Noun edit

క్రొయ్య (kroyya)

  1. rivulet.

Descendants edit

  • Telugu: కయ్య (kayya)

References edit

  • Budaraju Radhakrishna (1971) “క్రొయ్య”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, page 294.