డుత్తిక

Old Telugu edit

Pronunciation edit

Noun edit

డుత్తిక (ḍuttika)

  1. Juttiga a historical village in Andhra Pradesh.
    Synonym: డూత్తిక (ḍūttika)

Descendants edit

  • Telugu: జుత్తిగ (juttiga)

References edit

  • Budaraju Radhakrishna (1971) “డుత్తిక”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, page 326.