తూఱ్పు

Old Telugu edit

Pronunciation edit

Noun edit

తూఱ్పు (tūṟpu)[1]

  1. East
    Synonym: తూఱుపు (tūṟupu)

Descendants edit

  • Telugu: తూర్పు (tūrpu)

References edit

  1. ^ Budaraju Radhakrishna (1971), “తూఱ్పు”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, page 337.