ಹದಿನಾಲ್ಕು

KannadaEdit

Kannada cardinal numbers
 <  ೧೩ ೧೪ ೧೫  > 
    Cardinal : ಹದಿನಾಲ್ಕು (hadinālku)

NumeralEdit

ಹದಿನಾಲ್ಕು (hadinālku)

  1. fourteen (numeral: ೧೪ (14))