កុំព្យូទ័រ

KhmerEdit

NounEdit

កុំព្យូទ័រ ‎(kompyuutoa)

  1. computer