កូតឌីវ័រ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic កូតឌីវ័រ
kūtḍīv˘r
WT romanisation koutdiivɔə
(standard) IPA(key) /kout.ɗiː.ʋɔə/

Proper nounEdit

កូតឌីវ័រ (koutdiivɔə)

  1. Ivory Coast, Côte d'Ivoire (a country in West Africa)