ចង្អៀត

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ចង្អៀត
cṅ̥ʾiat
WT romanisation cɑngʾiət
(standard) IPA(key) /cɑŋ.ˈʔiət/

AdjectiveEdit

ចង្អៀត (cɑngʾiət) (abstract noun ភាពចង្អៀត)

  1. narrow