ចូលចិត្ត

KhmerEdit

EtymologyEdit

ចូល (coul) + ចិត្ត (cət)

PronunciationEdit

Orthographic ចូលចិត្ត
cūlcit̥t
Phonemic ចូល ចិត / ចូល ចិត-តៈ / ចូល ចិត-ត្រៈ
cūl cit / cūl cit-t` / cūl cit-t̥r`
WT romanisation coul cət, coul cəttaʾ, coul cəttraʾ
(standard) IPA(key) /coul ˈcət/ ~ /coul cət.ˈtaʔ/ ~ /coul cət.ˈtraʔ/

VerbEdit

ចូលចិត្ត (coul cət) (abstract noun ការចូលចិត្ត)

  1. to like, prefer

See alsoEdit