ដោយគ្មាន

KhmerEdit

AdverbEdit

ដោយគ្មាន (daoy kmien)

  1. without