ត្រីសព្ទ

KhmerEdit

EtymologyEdit

ត្រី (trəy) +‎ សព្ទ (sap)

PronunciationEdit

Orthographic ត្រីសព្ទ
t̥rīsb̥d
Phonemic ត្រី-ស័ព
t̥rī-s˘b
WT romanisation trəysap
(standard) IPA(key) /trəj.ˈsap/

NounEdit

ត្រីសព្ទ (trəysap)

  1. Diacritical mark (   ) written above A-series consonants lacking an O-series counterpart (, , , ) to convert them to O-series.

AntonymsEdit