ត្រឹមត្រូវ

KhmerEdit

EtymologyEdit

ត្រឹម (trəm) +‎ ត្រូវ (trəw)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ត្រឹមត្រូវ
t̥rẏmt̥rūv
WT romanisation trəm trəw
(standard) IPA(key) /trəm ˈtrəw/

AdjectiveEdit

ត្រឹមត្រូវ (trəm trəw) (abstract noun ភាពត្រឹមត្រូវ)

  1. to be correct