ថ្ងៃច័ន្ទ

KhmerEdit

NounEdit

ថ្ងៃច័ន្ទ ‎(tngai jŭn)

  1. Monday

See alsoEdit