ប្រភពទឹក

KhmerEdit

EtymologyEdit

ប្រភព (prɑphup) + ទឹក (tɨk).

PronunciationEdit

Orthographic ប្រភពទឹក
p̥rbʰbdẏk
Phonemic ប្រ-ភប់ ទឹក
p̥r-bʰp´ dẏk
WT romanisation prɑphup tɨk
(standard) IPA(key) /prɑ.ˈpʰup tɨk/

NounEdit

ប្រភពទឹក (prɑphup tɨk)

  1. fountain