ពេលណា

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ពេលណា
belṇā
Phonemic ប៉េល ណា
p″el ṇā
WT romanisation peel naa
(standard) IPA(key) /peːl ˈnaː/

AdverbEdit

ពេលណា (peel naa)

  1. when