ព្រៃនគរ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ព្រៃនគរ
b̥raingr
Phonemic ព្រៃ ន-គ
b̥rai n-g
WT romanisation prɨy nɔkɔɔ
(standard) IPA(key) /prɨj nɔ.ˈkɔː/

Proper nounEdit

ព្រៃនគរ (prɨy nɔkɔɔ)

  1. (historical) Prey Nokor, the Khmer settlement that became modern-day Ho Chi Minh City (Saigon).

See alsoEdit