ព្រះសង្ឃ

KhmerEdit

EtymologyEdit

ព្រះ (prĕəh) +‎ សង្ឃ (sɑng)

PronunciationEdit

Orthographic ព្រះសង្ឃ
b̥rḥsṅ̥gʰ
Phonemic ព្រះ សង់
b̥rḥ sṅ´
WT romanisation prĕəh sɑng
(standard) IPA(key) /prĕəh ˈsɑŋ/

NounEdit

ព្រះសង្ឃ (prĕəh sɑng)

  1. (Buddhism) monk, priest, bonze