យន្តហោះ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic យន្តហោះ
yn̥thoḥ
Phonemic យន់ ហោះ
yn´ hoḥ
WT romanisation yŭən hɑh
(standard) IPA(key) /jŭən ˈhɑh/

NounEdit

យន្តហោះ (yŭən hɑh)

  1. airplane; aircraft

SynonymsEdit