រះមុខ

KhmerEdit

EtymologyEdit

រះ (rĕəh) +‎ មុខ (muk)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic រះមុខ
rḥmukʰ
WT romanisation rĕəh muk
(standard) IPA(key) /rĕəh ˈmuk/

NounEdit

រះមុខ (rĕəh muk)

  1. the diacritical mark visarga (ះ ), which represents a syllable-final [h] sound

VerbEdit

រះមុខ (rĕəh muk) (abstract noun ការរះមុខ)

  1. to write the visarga