វចនានុក្រម

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Pali vacana ‎(word), from Sanskrit वचन ‎(vacana, word), plus Sanskrit अनुक्रम ‎(anukrama, series). Compare Lao ວັດຈະນານຸກົມ ‎(wat cha nā nu kom), Thai พจนานุกรม ‎(pótjànaanúgrom).

NounEdit

វចនានុក្រម ‎(wachanānūgrom)

  1. dictionary