វចនានុក្រម

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Pali vacana(word), from Sanskrit वचन(vacana, word), plus Sanskrit अनुक्रम(anukrama, series). Compare Lao ວັດຈະນານຸກົມ(wat cha nā nu kom), Thai พจนานุกรม(pótjànaanúgrom).

NounEdit

វចនានុក្រម (wachanānūgrom)

  1. dictionary