សង្គ្រាមលោក

KhmerEdit

NounEdit

សង្គ្រាមលោក (songkreeum saagoloak)

  1. World War