ស្ថានីយអវកាស

Khmer edit

Etymology edit

ស្ថានីយ (sthaanii) +‎ អវកាស (ʼaʼvĕəʼkaah).

Pronunciation edit

Orthographic ស្ថានីយអវកាស
s̥tʰānīyʼvkās
Phonemic ស្ថា-នី អៈ-វៈ-កាស
s̥tʰā-nī ʼ`-v`-kās
WT romanisation sthaanii ʼaʼvĕəʼkaah
(standard) IPA(key) /stʰaː.niː ʔaʔ.ʋĕəʔ.kaːh/

Noun edit

ស្ថានីយអវកាស (sthaanii ʼaʼvĕəʼkaah)

  1. space station