ὅπερ ἔδει δεῖξαι

Ancient GreekEdit

PhraseEdit

ὅπερ ἔδει δεῖξαι ‎(hóper édei deîxai)

  1. quod erat demonstrandum

DescendantsEdit

όπερ έδει δείξαι(óper édei deíxai)