See also: 大陆漂移

ChineseEdit

continent to drift, to shift
trad. (大陸漂移) 大陸 漂移
simp. (大陆漂移) 大陆 漂移

PronunciationEdit


NounEdit

大陸漂移

  1. continental drift
    大陸漂移學說 / 大陆漂移学说  ―  dàlù piāoyí xuéshuō  ―  continental drift theory