Open main menu

ChineseEdit

to wash up; to freshen up room
simp. and trad.
(盥洗室)
盥洗

PronunciationEdit


NounEdit

盥洗室

  1. (formal, chiefly Taiwan) washroom; bathroom; lavatory; toilet

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 廁所 (“toilet; restroom; bathroom”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese
Formal (Written Standard Chinese) 洗手間, 衛生間, 盥洗室, 化妝室, 化妝間
Mandarin Beijing 廁所, 茅房, 茅廁, 東廁, 東司兒
Taiwan 廁所, 便所
Harbin 廁所兒, 茅樓兒, 茅房, 一號兒
Shenyang 便所, 茅樓兒
Jinan 茅房, 茅廁, 茅子 Hui
Muping 茅廁, 廁所兒, 便所兒
Luoyang 茅房, 茅廁, 後茅子, 後路兒
Wanrong 茅子, 後頭
Xi'an 茅子, 茅房, 後頭, 廁所
Xining 茅廁
Xuzhou 茅子, 屎茅子, 廁所兒, 廁所
Yinchuan 茅房, 廁所
Lanzhou 茅廁
Ürümqi 茅房, 後頭, 廁所兒, 一號兒
Wuhan 茅廁, 廁所, 一號, 一步樓 dated
Chengdu 茅房, 茅廁, 廁所
Guiyang 茅廁, 廁所
Liuzhou 茅廁, 屎坑, 糞坑, 茅坑, 灰屋 rural
Kunming 茅廁
Yangzhou 茅廁, 廁所
Nanjing 茅廁, 廁所
Hefei 茅廁, 廁所
Nantong 茅缸, 茅廁, 池缸, 屎缸
Malaysia 廁所
Cantonese Guangzhou 廁所, 屎坑
Hong Kong 廁所, 屎坑
Taishan 廁所, 屎糞堆, 屎坑
Dongguan 屎糞坑, 廁坑
Yangjiang 糞六, 糞廁
Gan Nanchang 茅廁, 廁所
Lichuan 茅廁, 窖上
Pingxiang 廁所, 東司 dated
Hakka Meixian 廁所, 屎窖
Xingning 屎缸
Huidong (Daling) 糞缸
Qujiang 屎寮
Lianshan (Xiaosanjiang) 屎棚
Changting 屎窖
Pingyu 屎缸下
Wuping 屎缸
Liancheng 屎缸
Ninghua 東司
Yudu 屎坑, 茅廁, 糞坑, 廁所
Ruijin 屎缸, 糞寮下
Shicheng 肥湖
Shangyou 糞坑
Miaoli (N. Sixian) 便所
Liudui (S. Sixian) 便所
Hsinchu (Hailu) 便所
Dongshi (Dabu) 便所
Hsinchu (Raoping) 便所
Yunlin (Zhao'an) 便所
Huizhou Jixi 茅廁, 廁所
Jin Taiyuan 茅子, 茅房
Xinzhou 茅子
Min Bei Jian'ou 屎坑, 東司, 廁所
Min Dong Fuzhou 糞坑厝, 糞坑, 廁所
Matsu 糞池, 廁所
Min Nan Xiamen 屎礐, 礐廁, 廁所, 化礐
Quanzhou 屎礐, 廁所, 化礐
Zhangzhou 屎礐, 廁所
Taipei 屎礐
Kaohsiung 屎礐仔
Tainan 屎礐仔
Taichung 屎礐仔, 便所
Hsinchu 屎礐仔間, 便所
Lukang 屎礐
Sanxia 屎礐
Yilan 礐仔
Kinmen 屎礐, 便所, 染顏
Magong 屎礐, 便所
Penang 染蠻
Singapore 染蠻
Philippines (Manila) 廁所
Chaozhou 廁所, 東司, 屎缸
Shantou 廁所, 東司, 屎缸
Haikou 屎礐
Leizhou 屎礐
Wu Shanghai 廁所, 廁所間, 衛生間, 馬桶間, 洗手間, 小便間, 盥洗室
Suzhou 屎坑, 坑棚, 廁所
Hangzhou 廁所間
Wenzhou 茅坑, 廁所, 洗手間
Chongming 坑棚
Danyang 廁所, 廁所間
Jinhua 廁所
Ningbo 屙坑間, 屙坑, 茅坑, 坑頭, 坑頭間, 坑跟間, 屙缸, 衛生間, 廁所間
Xiang Changsha 茅廁, 茅廁屋, 廁屋 suburban
Shuangfeng 茅廁
Loudi 茅廁