Category:Polish reference templates

Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:

No pages meet these criteria.

Oldest pages ordered by last edit:

No pages meet these criteria.

Templates used to generate reference footnotes for Polish entries.Modern Standard Polish
{{R:pl:HHS2007}}
{{R:pl:LPTiK2002}}
{{R:pl:NFJP}}
{{R:pl:NKJP}}
{{R:pl:OJiKM}}
{{R:pl:OJUW}}
{{R:pl:OJUW2}}
{{R:pl:OJUW3}}
{{R:pl:PWN}}
{{R:pl:PWN Encyclopedia}}
{{R:pl:SFPW}}
{{R:pl:SGJP}}
{{R:pl:SPLP}}
{{R:pl:SPP}}
{{R:pl:SPPiW}}
{{R:pl:STSP}}
{{R:pl:STSP}}
{{R:pl:USJP}}
{{R:pl:WSJP}}
{{R:pl:WSWO}}
Language councils
{{R:pl:IPJ Częstochowa}}
{{R:pl:Poradnia PWN}}
Proper nouns
{{R:pl:PNW:E}}
Surnames
{{R:pl:ISNP}}
{{R:pl:Rymut:1992}}
{{R:pl:Rymut:1995}}
{{R:pl:Rymut:1999}}
First names
{{R:pl:Rymut:1995}}
Toponyms
{{R:pl:NMP}}
{{R:pl:Haliczer:1933}}
{{R:pl:Rymut:1987}}
Etymological dictionaries
{{R:pl:Arcta:1946}}
{{R:pl:Bańkowski}}
{{R:pl:Boryś}}
{{R:pl:Bruckner}}
{{R:pl:Mańczak}}
{{R:pl:NMP}}
{{R:pl:Plevačová:1978}}
{{R:pl:SEPP}}
{{R:pl:SEUW}}
{{R:pl:Sławski}}
{{R:pl:USJP}}
{{R:pl:WSEHJP}}
{{R:pl:WSWO}}
{{R:pl:Haliczer:1933}}
{{R:pl:Rymut:1987}}
{{R:pl:Karłowicz:1894}}
Historic dictionaries
{{R:pl:Bandtkie:1806}}
{{R:pl:SHTG}}
{{R:pl:SJP1807}}
{{R:pl:SJP1861}}
{{R:pl:SJP1900}}
{{R:pl:SJPD}}
{{R:pl:SWZ}}
Middle Polish
{{R:pl:SKN}}
{{R:pl:SXVI}}
{{R:pl:SXVII}}
{{R:pl:Trotz:1764}}
{{R:pl:Trotz:1772}}
Old Polish
{{R:zlw-opl:SPJSP}}
{{R:zlw-opl:SSP1953}}
{{R:zlw-opl:Rozariusze}}
{{R:zlw-opl:Kowalik:1981}}
Dialectal dictionaries
{{R:pl:SGP1900}}
{{R:pl:SGPJR}}
{{R:pl:MAGP}}
{{R:pl:MSGP}}
Greater Poland
Kociewie
{{R:pl:Nadmorski:1889}}
{{R:pl:Nitsch:1907}}
{{R:pl:Pająkowska-Kensik:2001}}
{{R:Pobłocki:1887}}
{{R:pl:SKSychta}}
Bory Tucholskie
Krajna
{{R:pl:Brzeziński:1982}}
{{R:pl:Kęcińska:2004}}
Chełmno-Dobrzyń
{{R:pl:Krasnowolski:1879}}
{{R:pl:Maciejewski:1969}}
{{R:pl:Nitsch:1907}}
{{R:pl:Petrów:1878}}
{{R:Pobłocki:1887}}
Kujawy
{{R:pl:Bliziński:1860}}
{{R:pl:Kolberg:1867}}
{{R:pl:Matlakowski:1892}}
Northern Greater Polish
{{R:pl:Binkowski:2009}}
{{R:pl:Tomaszewski:1930}}
{{R:pl:Tomaszewski:1930}}
Wileń
{{R:pl:Tomaszewski:1936}}
Western Greater Polish
Central Greater Polish
{{R:pl:Ciszewski:1916}}
Eastern Greater Polish
Southern Greater Polish
{{R:pl:Ciszewski:1916}}
{{R:pl:Giera:Jańczak:2005}}
Poznań
{{R:pl:Gruchmanowa:1997}}
{{R:pl:Wierzba:2013}}
Masovian
Lubawa
{{R:pl:Nitsch:1907}}
Ostróda
{{R:pl:Nitsch:1907}}
{{R:zlw-mas:SgOWiM}}
Warmia
{{R:pl:Nitsch:1907}}
{{R:zlw-mas:SgOWiM}}
{{R:pl:Steffen:1984}}
Masurian
{{R:pl:Nitsch:1907}}
{{R:zlw-mas:Donder}}
{{R:zlw-mas:Mazurski Fébel}}
{{R:zlw-mas:Sembrzycki:1889}}
{{R:zlw-mas:SgOWiM}}
{{R:pl:Grek-Pabisowa:1980}}
Suwałki
{{R:pl:Jagłowska:1982}}
{{R:pl:Bacewicz:2006}}
{{R:pl:Grek-Pabisowa:1980}}
Łowicz
{{R:pl:Świderska:1929}}
Near Mazovian
{{R:pl:Matlakowski:1891}}
{{R:pl:Matlakowski:1892}}
{{R:pl:SpZ:1887}}
{{R:pl:Wasilewski:1889}}
Far Mazovian
{{R:pl:Ciszewski:1909}}
{{R:pl:Grzegorzewicz:1894}}
{{R:pl:Waga:1860}}
Kurpie
Podlachia
{{R:pl:Gloger:1893}}
{{R:pl:Kudzinowski:2007}}
{{R:pl:Załęski:2005}}
{{R:pl:Grek-Pabisowa:1980}}
Lesser Poland
Łęczyca
{{R:pl:Dejna:1974}}
{{R:pl:Szymczak:1962}}
Sieradz
{{R:pl:Dejna:1974}}
Masovian Borderland
Kielce
{{R:pl:Dejna:1974}}
{{R:pl:Jaskłowski:1904}}
{{R:pl:Siarkowski:1878}}
{{R:pl:Siarkowski:1891}}
{{R:pl:Wasilewski:1895}}
{{R:pl:Łoś:1886}}
Kraków
{{R:pl:Dobrzycki:1898}}
{{R:pl:Jurczyk:2009}}
{{R:pl:Kapuściński:1899}}
{{R:pl:Kolberg:1873}}
{{R:pl:Kosiński:1877}}
{{R:pl:Pracki:1899}}
{{R:pl:Tetmajer:1907}}
Lasovia
{{R:pl:Blatt:1894}}
{{R:pl:Kolberg:1865}}
{{R:pl:Matusiak:1880}}
Eastern Krakow
{{R:pl:Gondek:2002}}
{{R:pl:Pawłowicz:1893}}
Sącz
Western Lublin
{{R:pl:Łopaciński:1893}}
Eastern Lublin
{{R:pl:Łopaciński:1893}}
Przemyśl
{{R:pl:Magierowski:1898}}
{{R:pl:Saloni:1899}}
{{R:pl:Saloni:1908}}
Biecz
{{R:pl:Przepióra:2022}}
{{R:pl:Zawiliński:1880}}
Borderlands
Northern Borderlands
{{R:pl:SPPUSL}}
Southern Borderlands
{{R:pl:Paryl:2004}}
Dictionaries for other languages relating to Polish
{{R:yi:Beider:2008}}
{{R:sla:Lauchute}}
{{R:uk:Miklosich:1880}}
{{R:sla-pro:Stankiewicz:1955}}
{{R:sla:VSIB1997}}
{{R:pl:WDLP}}
{{R:ru:Witkowski}}

Pages in category "Polish reference templates"

The following 129 pages are in this category, out of 129 total.