Category:lo:Languages

Recent additions to the category
 1. ລາວ
 2. ພາສາຂະເໝນ
 3. ພາສາຫວຽດນາມ
 4. ພາສາຈີນ
 5. ພາສາໄທ
 6. ພາສາອັງກິດ
 7. ພາສາລັດເຊຍ
 8. ພາສາລາວ
Oldest pages ordered by last edit
 1. ພາສາລັດເຊຍ
 2. ພາສາຫວຽດນາມ
 3. ພາສາອັງກິດ
 4. ພາສາໄທ
 5. ພາສາຈີນ
 6. ພາສາຂະເໝນ
 7. ພາສາລາວ
 8. ລາວ

» All languages » Lao language » All topics » Communication » Language » Languages

Lao names of various languages.