English edit

Noun edit

Otaheite cashew (plural Otaheite cashews)

  1. The flowering tree Syzygium malaccense.