Rhymes stressed on /a/

edit

Oxytones

edit
  • -a (má, sofá, gostará)

Paroxytones

edit
Consonant cluster Unstressed ending Examples
/b/ /ɐ/ -abɐ (aba, acaba, beterraba)
/b/ /i/ -abi (sabe, cabe, acabe)
/b/ /(ɨ)/ -abɨ, -ab (sabe, cabe, acabe)
/b/ /u/ -abu (cabo, nabo, lavabo)
/bɾ/ /ɐ/ -abɾɐ (abra, cabra, abracadabra)
/bɾ/ /i/ -abɾi (abre, sabre)
/bɾ/ /u/ -abɾu (abro, macabro, candelabro)
/bɾ/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-abɾɐ̃j̃, -abɾẽj̃ (abrem, reabrem)
/d/ /ɐ/ -adɐ (dada, risada, empenada)
/d/ /u/ -adu (dado, nado, gramado)
/d/
/d͡ʒ/ (Brazil)
/i/ -ad͡ʒi, -adi (frade, saudade, trindade)
/d/
/d͡ʒ/ (Brazil)
/(ɨ)/ -ad͡ʒ, -adɨ, -ad (frade, saudade, trindade)
/dɾ/ /ɐ/ -adɾɐ (ladra, quadra, esquadra)
/dɾ/ /i/ -adɾi (ladre, padre, quadre)
/dɾ/ /(ɨ)/ -adɾɨ (ladre, padre, quadre)
/dɾ/ /u/ -adɾu (adro, ladro, esquadro)
/f/ /ɐ/ -afɐ (safa, Rafa, girafa)
/f/ /i/ -afi (safe, agrafe, desabafe)
/f/ /u/ -afu (safo, bafo, desabafo)
/fɾ/ /ɐ/ -afɾɐ (safra, Mafra, Biafra)
/fɾ/ /i/ -afɾi (cafre)
/fɾ/ /u/ -afɾu (safro)
/ɡ/ /ɐ/ -aɡɐ (saga, traga, esmaga)
/ɡ/ /i/ -aɡi (pague, estrague)
/ɡ/ /u/ -aɡu (mago, lago, Cartago)
/ɡ/ /wɐ/ -aɡwɐ (água, mágoa, Nicarágua)
/ɡɾ/ /ɐ/ -aɡɾɐ (sagra, magra, consagra)
/ɡɾ/ /i/ -aɡɾi (sagre, consagre)
/ɡɾ/ /u/ -aɡɾu (sagro, magro, consagro)
/k/ /ɐ/ -akɐ (faca, ressaca, eslovaca)
/k/ /u/ -aku (caco, fraco, macaco)
/k/ /i/ -aki (áqui, Nagasáqui, craque (Brazil), ataque (Brazil))
/k/ /(ɨ)/ -ak, -akɨ (saque, craque, ataque) (Portugal)
/kɾ/ /ɐ/ -akɾɐ (lacra, chacra, sacra)
/kɾ/ /u/ -akɾu (lacro, macro, sacro)
/l/ /ɐ/ -alɐ (ala, sala, resvala)
/l/ /u/ -alu (calo, ralo, chavalo)
/ʎ/ /ɐ/ -aʎɐ (calha, palha, migalha)
/ʎ/ /i/ -aʎi (malhe, ralhe, entalhe)
/ʎ/ /(ɨ)/ -aʎɨ (malhe, ralhe, entalhe)
/ʎ/ /u/ -aʎu (alho, frangalho, espantalho)
/p/ /ɐ/ -apɐ (lapa, chapa, escapa)
/p/ /i/ -api (derrape, escape, esfarrape)
/p/ /(ɨ)/ -apɨ (derrape, escape, esfarrape)
/p/ /u/ -apu (sapo, trapo, escapo)
/ɾ/ /ɐ/ -aɾɐ (cara, para, cantara)
/ɾ/ /i/ -aɾi (pare, sare, declare)
/ɾ/ /(ɨ)/ -aɾɨ (pare, sare, declare)
/ɾ/ /u/ -aɾu (caro, paro, raro)
/ʁ/ /ɐ/ -aʁɐ (barra, guitarra, algazarra)
/ʁ/ /i/ -aʁi (barre, marre, esbarre)
/ʁ/ /(ɨ)/ -aʁɨ (barre, marre, esbarre)
/ʁ/ /u/ -aʁu (barro, amarro, esbarro)
/s/ /ɐ/ -asɐ (assa, caça, cachaça)
/s/ /i/ -asi (asse, passe, amasse)
/s/ /(ɨ)/ -asɨ (asse, passe, amasse, Donbass)
/s/ /u/ -asu (aço, asso, cachaço)
/s/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-asɐ̃j̃, -asẽj̃ (cacem, amassem, embaracem)
/ʃ/ /ɐ/ -aʃɐ (acha, racha, bolacha)
/ʃ/ /i/ -aʃi (guache, apache, despache)
/ʃ/ /(ɨ)/ -aʃɨ (guache, apache, despache)
/ʃ/ /u/ -aʃu (acho, cacho, despacho)
/ʃ/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-aʃɐ̃j̃, -aʃẽj̃ (achem, taxem, despachem, atarraxem)
/t/ /ɐ/ -atɐ (lata, chata, beata)
/t/ /u/ -atu (gato, pato, contrato)
/t/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-atɐ̃j̃, -atẽj̃ (matem, debatem, combatem)
/t/
/t͡ʃ/ (Brazil)
/i/ -at͡ʃi, -ati (mate, abate, abacate)
/t/
/t͡ʃ/ (Brazil)
/(ɨ)/ -at͡ʃ, -atɨ, -at (chat, mate, abate, abacate)
/tɾ/ /ɐ/ -atɾɐ (pediatra, psiquiatra, Cleopatra)
/tɾ/ /u/ -atɾu (quatro, teatro)
/tɾ/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-atɾɐ̃j̃, -atɾẽj̃ (idolatrem)
/v/ /ɐ/ -avɐ (cava, brava, oitava)
/v/ /i/ -avi (Malávi, ave (Brazil), chave (Brazil))
/v/ /(ɨ)/ -avɨ (ave, chave, escave) (Portugal)
/v/ /u/ -avu (avo, bravo, oitavo)
/v/ /ɛl/ (Portugal)
/ew/ (Brazil)
-avew, -avɛl (estável, potável, descartável)
/vɾ/ /ɐ/ -avɾɐ (lavra, palavra)
/vɾ/ /u/ -avɾu (lavro)
/vɾ/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-avɾɐ̃j̃, -avɾẽj̃ (lavrem)
/z/ /ɐ/ -azɐ (asa, vaza, atrasa)
/z/ /i/ -azi (base, gaze, polimerase)
/z/ /(ɨ)/ -azɨ (base, gaze, polimerase)
/z/ /u/ -azu (raso, prazo, acaso)
/z/ /ẽj̃/ (Brazil)
/ɐ̃j̃/ (Portugal)
-azɐ̃j̃, -azẽj̃ (casem, vazem, extravasem)

Proparoxytones

edit