Template:R:OÖD

“” in Lars Levander, Stig Björklund, Gunnar Nyström & Kristina Hagren, editors, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1961-.