Template:R:Wamyō Ruijushō Gaihen

Minamoto, Shitagō with Kyōto Daigaku Bungakubu Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitu (934–938) Shohon Shūsei Wamyō Ruijushō: Gaihen, Kyōto: Rinsen, published 1966, →ISBN, pages 203–204.