Template:r:trk-oat:abdülbâkî-1934

Gölpınarlı, Abdülbâki (1934), “Yunus Emre’de Öz Türkçe Kelimeler [Native Turkic words in Yunus Emre]”, in Türkiyat Mecmuası, volume 4