User:BAICAN XXX/ List of protologisms (Romanian)

AEdit

 1. ajustabilitate = noun, stare/calitate de ajustabil
 2. ajustațial = adj., care aparține de ajustare/ajustat
 3. aliniabil = adj., care poate fi/deveni aliniat
 4. aliniabilitate = noun, stare/calitate de aliniabil
 5. aliniațial = adj., care aparține de aliniere/aliniat
 6. aterizabil = adj., care poate fi/deveni aterizat = landable
 7. aterizabilitate = noun, stare/caracter de aterizabil
 8. aterizant = adj., care aterizează; aterizător
 9. aterizațial = adj., care ține de aterizare/aterizat

BEdit

 1. botanicitate = caracter/stare/calitate de botanic
 2. britanicitate = caracter/stare/calitate de britanic

CEdit

 1. climatizabil = adj., care poate fi/deveni climatizat
 2. climatizabilitate = noun, stare/caracter/calitate de climatizabil
 3. climatizant = adj., care face aclimatizare/climatizare; care climatizează; climatizator
 4. climatizanță = noun, capacitate/putere de climatizare/aclimatizare
 5. climatizator = adj., care face aclimatizare/climatizare; care climatizează; climatizant
 6. climatizatic = adj., care ține de climatizare/climatizat
 7. climatizațial = adj., care ține de climatizare/climatizat
 8. comerciabil = adj., care poate fi/deveni comercializat; comerciabilizabil
 9. comerciabilitate = noun, stare/caracter de comerciabil/comerciabilizabil
 10. comerciabilizabil = adj., care poate fi/deveni comercializabil; comerciabil
 11. comercialitate = noun, caracter/stare/calitate de comercial
 12. competițial = adj., care ține de competiție, competițional
 13. conectabilitate = noun, stare/caracter/calitate de conectabil
 14. conectant = adj., care conectează; care face conectare; conector
 15. conectanță = noun, capacitate/putere de conectare
 16. conectitate = noun, stare/calitate de conectat
 17. consultabil
 18. consultabilitate
 19. consultanță
 20. consultațial
 21. consultător
 22. copiabil
 23. copiabilitate
 24. copiatic
 25. copietor
 26. copiant
 27. copianță
 28. cooptabil
 29. cooptabilitate
 30. cooptant
 31. cooptanță
 32. cooptațial
 33. cooptor
 34. corectabilitate = noun, stare/calitate de corectabil
 35. cognoscent = adj., care cunoaște; care are cunoaștere; cunoștent
 36. cognoscență = noun, capacitate/putere de cunoaștere; cunoștență
 37. colinialitate = noun, stare/caracter/calitate de colinial
 38. contrapunctual = adj., care ține de contrapunct
 39. cunoștent = adj., care cunoaște; care are cunoaștere; cognoscent
 40. cunoștență = noun, capacitate/putere de cunoaștere; cognoscență
 41. cunoștibil = adj., care poate fi/deveni cunoscut; cognoscibil
 42. cunoștibilitate = noun, stare/caracter de cunoștibil; cognoscibilitate
 43. cunoștințial = adj., care ține de cunoștințe/cunoaștere; cognoscial

DEdit

 1. descărcabil = adj., care poate fi/deveni descărcat
 2. descărcabilitate = noun, stare/caracter/calitate de descărcabil
 3. descărcant = adj., care descarcă, care face descărcare; descărcător
 4. descărcanță = noun, capacitate/putere de deschidere
 5. descărcatic = adj., care ține de descărcare/descărcat
 6. deschident = adj., care deschide, care face deschidere
 7. deschidență = noun, capacitate/putere de deschidere
 8. deschidibil = adj., care poate fi/deveni deschis
 9. deschidibilitate = noun, stare/caracter/calitate de deschidibil
 10. deschiditate = noun, stare/caracter/calitate de deschis
 11. deschiditic = adj., care ține de deschidere/deschis
 12. deschiditiv = adj., care deschide, care face deschidere
 13. descuamabil = adj., care poate fi/deveni descuamat
 14. descuamabilitate = noun, stare/caracter/calitate de descuamabil
 15. descuamant = adj., care descuamează, care face descuamare
 16. descuamanță = noun, capacitate/putere de descuamare
 17. descuamatic = adj., care ține de descuamare/descuamat
 18. descuamator = adj., care descuamează, care face descuamare
 19. descuiabil = adj., care poate fi/deveni descuiat
 20. descuiabilitate = noun, stare/caracter/calitate de descuiabil
 21. descuient = adj., care descuie, care face descuiere
 22. descuietor = adj., care descuie, care face descuiere
 23. descuiatic = adj., care ține de descuiere/descuiat
 24. descuință = noun, capacitate/putere de descuiere
 25. desprăfuibilitate = noun, stare/caracter/calitate de desprăfuibil
 26. desprindent = adj., care desprinde, care produce desprindere; desprinzător
 27. desprindență = noun, capacitate/potență de desprindere
 28. desprindibil = adj., care poate fi/deveni desprins
 29. desprindibilitate = noun, stare/caracter/calitate de desprindibil
 30. desprinzător = adj., care desprinde, care produce desprindere; desprindent
 31. dirijabilitate = noun, stare/calitate de dirijabil
 32. dirijațial = adj., care aparține de dirijare/dirijat
 33. discutabilitate
 34. dispersabilitate
 35. dojenibil
 36. dovedibil
 37. dublabil
 38. ducibilitate
 39. dumiribil

EEdit

 1. eliminabil = adj., care poate fi/deveni eliminat
 2. eliminabilitate = noun, caracter/stare/calitate de eliminabil
 3. expectoratic = adj., care ține de expectorație/expectorare/expectorat; expectorațial
 4. expectoranță = noun, capacitate/putere de expectorare
 5. expozabilitate = noun, stare/calitate de expozabil
 6. expozant = adj, care expune un exponat
 7. expozanță = noun, capacitate de expunere
 8. exprimabilitate = noun, stare/calitate de exprimabil

FEdit

 1. fereastră = noun, zonă dreptunghiulară pe un terminal de calculator sau un ecran care conține un fel de interfață cu utilizatorul, afișând ieșirea de date și/sau permițând intrarea de date pentru unul dintr-un număr de procese care rulează simultan pe calculator; window - (Graphical User Interface)
 2. ferestrare = noun, acțiunea de a lucra cu ferestre/windows la un computer; ferestrație
 3. ferestrațial = adj., care ține de ferestrare/ferestrație (computer, interfață de utilizator grafică)
 4. ferestrație = noun, acțiunea de a lucra cu ferestre/windows la un computer; ferestrare
 5. ferestric = adj., care ține de ferestre
 6. fermentabilitate = noun, caracter/stare/calitate de fermentabil
 7. fermentatic = adj., care ține de fermentație/fermentare/fermentat; fermentațial
 8. fermentațial = adj., care ține de fermentație/fermentare/fermentat; fermentatic
 9. fluidizabil = adj., care poate fi/deveni fluid
 10. fluidizabilitate = noun, stare/calitate de fluidizabil
 11. fracționabil = adj., care poate fi/deveni fracționat
 12. fracționabilitate = noun, stare/calitate de fracționabil

GEdit

 1. garantabil = adj., care poate fi/deveni garantat, care poate primi garanție
 2. garantabilitate = noun, stare/caracter/calitate de garantabil
 3. garantator = adj., care garantează, care oferă garanție
 4. găsibil = adj., care poate fi/deveni găsit
 5. găsibilitate = noun, stare/calitate/caracter de găsibil
 6. grăbent = adj., care grăbește, care produce grăbire; grăbitor
 7. grăbibil = adj., care poate fi/deveni grăbit
 8. grăbibilitate = noun, stare/caracter/calitate de grăbibil
 9. grăbință = noun, capacitatea de a grăbi, potență/capacitate de grăbire
 10. grăbitor = adj., care grăbește, care produce grăbire; grăbent

HEdit

IEdit

 1. internetic = adj., care aparține de internet
 2. interneticitate = noun, caracter/stare/calitate de internetic
 3. internetist = noun, internetician, persoană care lucrează frecvent pe internet

ÎEdit

JEdit

KEdit

LEdit

MEdit

 1. maximizabil = adj., care poate fi/deveni maximizat
 2. maximizabilitate = noun, stare/caracter de maximizabil
 3. maximizant
 4. maximizanță
 5. maximizator = adj., care maximizează; care face maxim
 6. maximizațial
 7. minimizabil
 8. minimizabilitate
 9. minimizant
 10. minimizator = adj., care minimizează; care face minim
 11. minimizațial

NEdit

 1. neconstituționalitate = noun, stare/caracter/calitate de neconstituțional; inconstituționalitate

OEdit

 1. opribil = adj., care poate fi/deveni oprit
 2. opribilitate
 3. ordonabil
 4. ordonabilitate = noun, stare/caracter/calitate de ordonabil
 5. ordonant
 6. ordonatic
 7. organizabil = adj., care poate fi/deveni organizat
 8. organizabilitate = noun, stare/caracter/calitate de organizabil
 9. organizant
 10. organizanță
 11. organizativ
 12. organizativitate
 13. organizațial

PEdit

 1. perifericitate = noun, stare/caracter/calitate de periferic
 2. pragmaticitate = noun, caracter/stare/calitate de pragmatic
 3. pretendență = noun, capacitate/putere de pretindere
 4. pretinzător = adj., care pretinde; pretendent

REdit

 1. reciclabilitate = noun, stare/caracter/calitate de reciclabil
 2. reciclant = adj., care reciclează, care face reciclare; reciclător
 3. reciclanță = noun, capacitate/potență de reciclare
 4. reciclatic = adj., care ține de reciclare/reciclat
 5. reciclător = adj., care reciclează, care face reciclare; reciclant
 6. reclasificabil = adj., care poate fi/deveni reclasificat
 7. reclasificabilitate = noun, stare/caracter/calitate de reclasificabil
 8. reclasificant = adj., care reclasifică, care face reclasificare; reclasificator
 9. reclasificanță = noun, capacitate/potență de reclasificare
 10. reclasificatic = adj., care ține de reclasificare/reclasificat
 11. reclasificator = adj., care reclasifică, care face reclasificare; reclasificant
 12. recuperabilitate = noun, stare/caracter de recuperabil
 13. recuperant = adj., care recuperează; recuperator; recuperativ
 14. recuperanță = noun, capacitate/potență de recuperare
 15. regenerabil = adj., care poate fi/deveni regenerat
 16. regenerabilitate = noun, stare/caracter/calitate de regenerabil
 17. regenerant = adj., care generează; regenerator; regenerativ
 18. regeneranță = noun, capacitate/potență de regenerare
 19. regeneratic = adj., care ține de regenerare/regenerat

SEdit

 1. suprafațal = adj., care ține de suprafață; superficial, supraficial
 2. suprafațalitate = noun, caracter/stare/calitate de superficial/suprafațal
 3. suprafrânare = noun, acțiune de frânare excesivă
 4. suprafluidizabil = adj., care poate fi/deveni suprafluidizat
 5. suprafluidizare = noun, acțiune din care rezultă un suprafluid

ȘEdit

 1. științometric = adj., care ține de științometrie = scientometrical
 2. științometrie = noun, disciplină academică de măsură și analiză a științei, tehnologiei și inovației = scientometrics, scientometry

TEdit

 1. tractabil = adj., care poate fi/deveni tractat/tracționat
 2. tractabilitate = noun, stare/caracter/calitate de tractabil/tracționabil
 3. tractant = adj., care tractează, care face tractare/tracționare
 4. tractor = adj., care tractează, care face tractare/tracționare
 5. tracționabil = adj., care poate fi/deveni tractat/tracționat
 6. tracționabilitate = noun, stare/caracter/calitate de tractabil/tracționabil
 7. tracțional = adj., care aparține de tracțiune/tractare
 8. translabil = adj., care poate fi/deveni translat
 9. translabilitate = noun, stare/caracter/calitate de translabil
 10. translatabil = adj., care poate fi/deveni translatat/tradus
 11. translatabilitate = noun, caracter/stare/calitate de translatabil
 12. translatațial = adj., care ține de translatare/traducere
 13. translatent = adj., care face translatare/traducere
 14. translatență = noun, capacitate/putere de translatare
 15. translațial = adj., care ține de translație/translat
 16. translațional = adj., care ține de translație/translat
 17. translent = adj., care produce/face translare/translație
 18. translență = noun, capacitate/putere de translare
 19. translor = adj., care produce/face translare/translație

ȚEdit

UEdit

 1. urabil = adj., care poate fi/deveni urat; orabil
 2. urabilitate = noun, stare/caracter de urabil; orabilitate
 3. urațial = adj., care ține de urație/urare/urat; orațial

VEdit

WEdit

XEdit

YEdit

ZEdit