User:Erutuon/titles with Latin and Greek

Mainspace titles with both Latin and Greek characters (as defined by Unicode) from the March 1st dump. Most of these are not errors. But it is interesting to have a current list.

title characters
'wyγwr Grek: γ; Latn: wywr
-θar Grek: θ; Latn: ar
-θe Grek: θ; Latn: e
Grek: ΄; Latn: A
Grek: β; Latn: A
Aχu Grek: χ; Latn: Au
Borel σ-algebra Grek: σ; Latn: Borelalgebra
Borel σ-algebras Grek: σ; Latn: Borelalgebras
CνB Grek: ν; Latn: CB
Grek: Σ; Latn: D
DΣ̈ Grek: Σ; Latn: D
Eulerin φ-funktio Grek: φ; Latn: Eulerinfunktio
Grek: Ω; Latn: E
Grek: σ; Latn: F
Goα Grek: α; Latn: Go
Grek: Ω; Latn: G
Grek: δ; Latn: G
Ly-α Grek: α; Latn: Ly
Grek: α; Latn: L
LαB Grek: α; Latn: LB
LαBs Grek: α; Latn: LBs
LαE Grek: α; Latn: LE
LαEs Grek: α; Latn: LEs
Grek: Ω; Latn: M
New Delhi metallo-β-lactamase-1 Grek: β; Latn: NewDelhimetallolactamase
Grek: Ω; Latn: P
T̓ᶿ Grek: ᶿ; Latn: T
Grek: Ω; Latn: T
Tᶿ Grek: ᶿ; Latn: T
Grek: Ω; Latn: Y
Grek: Ω; Latn: Z
ahάwehso Grek: ά; Latn: ahwehso
ai̯pau̯stai̯χ Grek: χ; Latn: aipaustai
ai̯tåciχ Grek: χ; Latn: aitåci
alahkαlosənáhikan Grek: α; Latn: alahklosənáhikan
alkesάwαkan Grek: άα; Latn: alkeswkan
alαməpékʷipakohs Grek: α; Latn: alməpékʷipakohs
aniaχ Grek: χ; Latn: ania
aniaχeś Grek: χ; Latn: aniaeś
apkyaδ Grek: δ; Latn: apkya
Grek: Ω; Latn: a
aβiga Grek: β; Latn: aiga
aθkal Grek: θ; Latn: akal
aχterskă Grek: χ; Latn: aterskă
břȧχ Grek: χ; Latn: břȧ
c'l'χwinkm Grek: χ; Latn: clwinkm
c'əχəlicn Grek: χ; Latn: cəəlicn
cation-π Grek: π; Latn: cation
Grek: Ω; Latn: c
daΩ Grek: Ω; Latn: da
des-γ-carboxyprothrombin Grek: γ; Latn: descarboxyprothrombin
dö́η·kaʀ Grek: η; Latn: dökaʀ
Grek: Ω; Latn: d
Grek: σ; Latn: d
dσ̈ Grek: σ; Latn: d
eeθepana Grek: θ; Latn: eeepana
emjüχ Grek: χ; Latn: emjü
exemmoδaca Grek: δ; Latn: exemmoaca
eθa Grek: θ; Latn: ea
filὸ Grek: ; Latn: fil
Grek: Ω; Latn: f
greχ Grek: χ; Latn: gre
greχ́üv Grek: χ; Latn: greüv
greχ́ĕ Grek: χ; Latn: greĕ
gřėi̯χ́ Grek: χ; Latn: gřėi
gřėχ́ Grek: χ; Latn: gřė
halχza Grek: χ; Latn: halza
halχze Grek: χ; Latn: halze
ha⁶ lo⁵ θam¹ Grek: θ; Latn: haloam
Grek: Ω; Latn: h
Grek: ν; Latn: h
iβaku Grek: β; Latn: iaku
iδn Grek: δ; Latn: in
Grek: χ; Latn: i
k'ʷetχəm'nəč Grek: χ; Latn: kʷetəmnəč
k'ʷət'θənə́čtəʔ Grek: θ; Latn: kʷətənəčtəʔ
kaɣu-βwat̪i Grek: β; Latn: kaɣuwati
kkὰčo Grek: ; Latn: kkčo
kəlapχʷəlč Grek: χ; Latn: kəlapʷəlč
kʾγδʾ Grek: γδ; Latn: k
k̕ʷət̕θənə́čtəʔ Grek: θ; Latn: kʷətənəčtəʔ
Grek: Ω; Latn: k
kαkάkəwimin Grek: αά; Latn: kkkəwimin
lə́ləθən Grek: θ; Latn: lələən
mekeθia Grek: θ; Latn: mekeia
metallo-β-lactamase Grek: β; Latn: metallolactamase
metallo-β-lactamases Grek: β; Latn: metallolactamases
miaŋ⁴ θu⁶ Grek: θ; Latn: miaŋu
moδaca Grek: δ; Latn: moaca
mpθabbet Grek: θ; Latn: mpabbet
míχał Grek: χ; Latn: míał
məməχeł Grek: χ; Latn: məməeł
mə́χʷəyəʔ Grek: χ; Latn: məʷəyəʔ
mɛmχaɬ Grek: χ; Latn: mɛmaɬ
mɛχaɬ Grek: χ; Latn: mɛaɬ
Grek: Ω; Latn: m
na-maraᵑkaβ Grek: β; Latn: namaraka
nayθie Grek: θ; Latn: nayie
naχʷít Grek: χ; Latn: naʷít
nekawάmkimin Grek: ά; Latn: nekawmkimin
nk'npáχn Grek: χ; Latn: nknpán
nəq'iχ speʔəθ Grek: χθ; Latn: nəqispeʔə
nəq̕ix̣ speʔəθ Grek: θ; Latn: nəqixspeʔə
nət'θəʔ Grek: θ; Latn: nətəʔ
nət̕θəʔ Grek: θ; Latn: nətəʔ
Grek: Ω; Latn: n
nχaʔχʔítkʷ Grek: χχ; Latn: naʔʔítkʷ
p'ajχen Grek: χ; Latn: pajen
paeδ Grek: δ; Latn: pae
paδ Grek: δ; Latn: pa
paθpun Grek: θ; Latn: papun
pa⁴³ χa¹³ Grek: χ; Latn: paa
pa⁴³ χo¹³ Grek: χ; Latn: pao
pa⁴³ χəu⁴³ Grek: χ; Latn: paəu
pa⁴³ χəu⁵⁵ Grek: χ; Latn: paəu
pa⁴³ χɛ⁴³ Grek: χ; Latn: paɛ
peδ Grek: δ; Latn: pe
piδ Grek: δ; Latn: pi
pkyaδδa Grek: δδ; Latn: pkyaa
plʔεŋ Grek: ε; Latn: plʔŋ
pé·ltʼθeʔ Grek: θ; Latn: pélteʔ
pítαhpskʷe Grek: α; Latn: píthpskʷe
pəpət'θiŋ Grek: θ; Latn: pəpətiŋ
pəpət̕θiŋ Grek: θ; Latn: pəpətiŋ
Grek: Ω; Latn: p
pχlȧ Grek: χ; Latn: plȧ
q'tayəθən Grek: θ; Latn: qtayəən
q'táyəθən Grek: θ; Latn: qtáyəən
q'ət'θχalə Grek: θχ; Latn: qətalə
q'ə́ləχən Grek: χ; Latn: qələən
qal'qaləχʷič Grek: χ; Latn: qalqaləʷič
qáχaʔ Grek: χ; Latn: qáaʔ
qəqəyeχənəʔ Grek: χ; Latn: qəqəyeənəʔ
qʷəm'χʷesəs Grek: χ; Latn: qʷəmʷesəs
qʷə́m'əχʷšən Grek: χ; Latn: qʷəməʷšən
qʾγδʾ Grek: γδ; Latn: q
q̕tayəθən Grek: θ; Latn: qtayəən
q̕ət̕θx̣alə Grek: θ; Latn: qətxalə
q’táyəθən Grek: θ; Latn: qtáyəən
riemannsche ζ-Funktion Grek: ζ; Latn: riemannscheFunktion
riemannsche ζ-Funktionen Grek: ζ; Latn: riemannscheFunktionen
rromesθe Grek: θ; Latn: rromese
samsaχ Grek: χ; Latn: samsa
saχʷəléw'txʷ Grek: χ; Latn: saʷəléwtxʷ
sc'áχəč Grek: χ; Latn: scáəč
sehsipάləkʷane Grek: ά; Latn: sehsipləkʷane
siχʷeyχʷó Grek: χχ; Latn: siʷeyʷó
sk'ʷəw'leχəʔ Grek: χ; Latn: skʷəwleəʔ
skʷəm'ƛ'əleχən Grek: χ; Latn: skʷəmƛəleən
sməyəθ Grek: θ; Latn: sməyə
smχe Grek: χ; Latn: sme
smχikn Grek: χ; Latn: smikn
snəχalčəs Grek: χ; Latn: snəalčəs
snəχelsən Grek: χ; Latn: snəelsən
sp'əl'χʷəŋ Grek: χ; Latn: spəlʷəŋ
spəpəlqʷítθ'əʔ Grek: θ; Latn: spəpəlqʷítəʔ
sq'ʷəm'χʷaθən Grek: χθ; Latn: sqʷəmʷaən
sqeχəʔ Grek: χ; Latn: sqeəʔ
sqáχaʔ Grek: χ; Latn: sqáaʔ
sqáχəʔ Grek: χ; Latn: sqáəʔ
sqəqəweθ Grek: θ; Latn: sqəqəwe
sqəqəχaʔał Grek: χ; Latn: sqəqəaʔał
sqʷinəθən Grek: θ; Latn: sqʷinəən
sqʷíʔməθ Grek: θ; Latn: sqʷíʔmə
sq̕ʷəm̕x̣ʷaθən Grek: θ; Latn: sqʷəmxʷaən
ssalάnimin Grek: ά; Latn: ssalnimin
st'əχʷšəd Grek: χ; Latn: stəʷšəd
st'θam' Grek: θ; Latn: stam
st'θam'əqʷ Grek: θ; Latn: staməqʷ
st'θistən Grek: θ; Latn: stistən
st'θəm'aθən Grek: θθ; Latn: stəmaən
st'θəm'eləqsən Grek: θ; Latn: stəmeləqsən
st̕θam̕ Grek: θ; Latn: stam
st̕θam̕əqʷ Grek: θ; Latn: staməqʷ
st̕θistən Grek: θ; Latn: stistən
st̕θəm̕aθən Grek: θθ; Latn: stəmaən
st̕θəm̕eləqsən Grek: θ; Latn: stəmeləqsən
stθ'qʷéy' Grek: θ; Latn: stqʷéy
stθ'áqʷiʔ Grek: θ; Latn: stáqʷiʔ
sčútχ Grek: χ; Latn: sčút
sčχʷełsəʔ Grek: χ; Latn: sčʷełsəʔ
słəl'p'əl'eχən Grek: χ; Latn: słəlpəleən
słχʷəm'əy'qsən Grek: χ; Latn: słʷəməyqsən
sʔaθəs Grek: θ; Latn: sʔaəs
sχalalʔtxʷ Grek: χ; Latn: salalʔtxʷ
sχasl'qs Grek: χ; Latn: saslqs
sχasíln' Grek: χ; Latn: sasíln
sχayək'ʷəs Grek: χ; Latn: sayəkʷəs
sχcáʔəy Grek: χ; Latn: scáʔəy
sχənəʔ Grek: χ; Latn: sənəʔ
sχəłew'txʷ Grek: χ; Latn: səłewtxʷ
sχəʔenəxʷ Grek: χ; Latn: səʔenəxʷ
sχə́w'q'əm Grek: χ; Latn: səwqəm
sχʷl'ixkn Grek: χ; Latn: sʷlixkn
sχʷll'e Grek: χ; Latn: sʷlle
sχʷyups Grek: χ; Latn: sʷyups
sχʷƛ'ey' Grek: χ; Latn: sʷƛey
sχʷƛ'iʔ Grek: χ; Latn: sʷƛiʔ
t'θaxʷkʷəs Grek: θ; Latn: taxʷkʷəs
t'θayə Grek: θ; Latn: tayə
t'θaʔkʷəs Grek: θ; Latn: taʔkʷəs
t'θel'əʔ Grek: θ; Latn: teləʔ
t'θəm'ey'ə Grek: θ; Latn: təmeyə
t'θəpsiʔáθən Grek: θθ; Latn: təpsiʔáən
t'θəŋ'əł Grek: θ; Latn: təŋəł
t'θəʔkʷsłšeʔ Grek: θ; Latn: təʔkʷsłšeʔ
t'χəməłšeʔ Grek: χ; Latn: təməłšeʔ
t'χəŋ Grek: χ; Latn: təŋ
ta¹ θɔ³ Grek: θ; Latn: taɔ
taβa Grek: β; Latn: taa
taβayama Grek: β; Latn: taayama
tesεin Grek: ε; Latn: tesin
teʔθəs Grek: θ; Latn: teʔəs
thaŋ⁶ θiak⁹ Grek: θ; Latn: thaŋiak
tixʷθəł Grek: θ; Latn: tixʷəł
tixʷθəɬ Grek: θ; Latn: tixʷəɬ
to⁵⁵ χən⁴³ Grek: χ; Latn: toən
tsha꞉ŋ⁵ θuk⁷ Grek: θ; Latn: tshaŋuk
təχ Grek: χ; Latn: tə
tʾqyγw Grek: γ; Latn: tqyw
t̓ᶿ Grek: ᶿ; Latn: t
t̕θaxʷkʷəs Grek: θ; Latn: taxʷkʷəs
t̕θayə Grek: θ; Latn: tayə
t̕θaʔkʷəs Grek: θ; Latn: taʔkʷəs
t̕θel̕əʔ Grek: θ; Latn: teləʔ
t̕θəm̕ey̕ə Grek: θ; Latn: təmeyə
t̕θəpsiʔáθən Grek: θθ; Latn: təpsiʔáən
t̕θəŋ̕əɬ Grek: θ; Latn: təŋəɬ
t̕θəʔkʷsɬšeʔ Grek: θ; Latn: təʔkʷsɬšeʔ
t̪æβi Grek: β; Latn: tæi
tθ'ítθ'ətθ'əm' Grek: θθθ; Latn: títətəm
tθ'íxʷtθ'əxʷ Grek: θθ; Latn: tíxʷtəxʷ
tθ'əχtáləłčəʔ Grek: θχ; Latn: tətáləłčəʔ
tθiu¹ pi² Grek: θ; Latn: tiupi
tᶿ Grek: ᶿ; Latn: t
Grek: Ω; Latn: u
uβu Grek: β; Latn: uu
Grek: α; Latn: v
wékkʷαmin Grek: α; Latn: wékkʷmin
xaδer Grek: δ; Latn: xaer
xaδne Grek: δ; Latn: xane
xiδen Grek: δ; Latn: xien
x̣ək̕ʷθitən Grek: θ; Latn: xəkʷitən
xδan Grek: δ; Latn: xan
ywγrwt Grek: γ; Latn: ywrwt
Grek: Ω; Latn: y
zemjaχ Grek: χ; Latn: zemja
Grek: Ω; Latn: z
àpαn Grek: α; Latn: àpn
č̕əmt̕θəy̕i Grek: θ; Latn: čəmtəyi
łaʔłiʔp'iʔáχən Grek: χ; Latn: łaʔłiʔpiʔáən
łt'θiŋən Grek: θ; Latn: łtiŋən
łəχənəptən Grek: χ; Latn: łəənəptən
št̕θaʔtəw̕əč Grek: θ; Latn: štaʔtəwəč
št̕θəw̕ey̕čən Grek: θ; Latn: štəweyčən
šx̣aθəs Grek: θ; Latn: šxaəs
ƛ'ák'ʷχən Grek: χ; Latn: ƛákʷən
ƛ'əχʷƛ'əχʷ Grek: χχ; Latn: ƛəʷƛəʷ
ƫuɣuβu Grek: β; Latn: ƫuɣuu
ɬt̕θiŋən Grek: θ; Latn: ɬtiŋən
ɲέ-ji Grek: έ; Latn: ɲji
ʃiβiri Grek: β; Latn: ʃiiri
ʔəyəθíθən Grek: θθ; Latn: ʔəyəíən
ʾwyγwr Grek: γ; Latn: wywr
Γj Grek: Γ; Latn: j
Χe Grek: Χ; Latn: e
Χi Grek: Χ; Latn: i
Χis Grek: Χ; Latn: is
Χo Grek: Χ; Latn: o
Χorum Grek: Χ; Latn: orum
Χos Grek: Χ; Latn: os
Χp̃es mæssa Grek: Χ; Latn: pesmæssa
Χum Grek: Χ; Latn: um
Χus Grek: Χ; Latn: us
α-Centauri Grek: α; Latn: Centauri
α-PVP Grek: α; Latn: PVP
α-antithrombin Grek: α; Latn: antithrombin
α-cut Grek: α; Latn: cut
α-cuts Grek: α; Latn: cuts
α-emitter Grek: α; Latn: emitter
α-helix Grek: α; Latn: helix
α-naphthol Grek: α; Latn: naphthol
α-naphthylthiourea Grek: α; Latn: naphthylthiourea
α-particle Grek: α; Latn: particle
α-particles Grek: α; Latn: particles
α-pyrrolidinopentiophenone Grek: α; Latn: pyrrolidinopentiophenone
α-ray Grek: α; Latn: ray
α CMa Grek: α; Latn: CMa
α Canis Majoris Grek: α; Latn: CanisMajoris
α error Grek: α; Latn: error
α errors Grek: α; Latn: errors
αmkʷάlkʷehso Grek: αά; Latn: mkʷlkʷehso
αtawάmkimin Grek: αά; Latn: tawmkimin
αρbε̰ρ Grek: αρερ; Latn: b
αρbε̰ρίσ̈τ Grek: αρερίστ; Latn: b
αρbε̰ρισ̈τ Grek: αρεριστ; Latn: b
β-TrCP Grek: β; Latn: TrCP
β-amino acid Grek: β; Latn: aminoacid
β-amino acids Grek: β; Latn: aminoacids
β-antithrombin Grek: β; Latn: antithrombin
β-blocker Grek: β; Latn: blocker
β-blockers Grek: β; Latn: blockers
β-carotene Grek: β; Latn: carotene
β-glucan Grek: β; Latn: glucan
β-glucans Grek: β; Latn: glucans
β-lactam Grek: β; Latn: lactam
β-lactamase Grek: β; Latn: lactamase
β-lactamases Grek: β; Latn: lactamases
β-lactams Grek: β; Latn: lactams
β-methasone Grek: β; Latn: methasone
β-methasones Grek: β; Latn: methasones
β-méthasone Grek: β; Latn: méthasone
β-particle Grek: β; Latn: particle
β-particles Grek: β; Latn: particles
β-pleated sheet Grek: β; Latn: pleatedsheet
β-pleated sheets Grek: β; Latn: pleatedsheets
βETE Grek: β; Latn: ETE
βTrCP Grek: β; Latn: TrCP
β CMa Grek: β; Latn: CMa
β Canis Majoris Grek: β; Latn: CanisMajoris
β error Grek: β; Latn: error
β errors Grek: β; Latn: errors
βa Grek: β; Latn: a
βama Grek: β; Latn: ama
βati Grek: β; Latn: ati
βat̪a Grek: β; Latn: ata
βaw Grek: β; Latn: aw
βaði Grek: β; Latn: aði
βaɽaka Grek: β; Latn: aɽaka
βesi Grek: β; Latn: esi
βiini Grek: β; Latn: iini
βwaᶁi Grek: β; Latn: wai
βwe Grek: β; Latn: we
βweeni Grek: β; Latn: weeni
βwi Grek: β; Latn: wi
βüyi Grek: β; Latn: üyi
βüɽu Grek: β; Latn: üɽu
βɽeʔe-βɽeʔe Grek: ββ; Latn: ɽeʔeɽeʔe
βɽiʔi Grek: β; Latn: ɽiʔi
γ-globulin Grek: γ; Latn: globulin
γ-globulins Grek: γ; Latn: globulins
γ-ray Grek: γ; Latn: ray
γ-rays Grek: γ; Latn: rays
γ ray Grek: γ; Latn: ray
γ rays Grek: γ; Latn: rays
γj Grek: γ; Latn: j
γür Grek: γ; Latn: ür
δ-box Grek: δ; Latn: box
δ-boxes Grek: δ; Latn: boxes
δ-hyperbolic Grek: δ; Latn: hyperbolic
δεv Grek: δε; Latn: v
θ-pinch Grek: θ; Latn: pinch
θ-pinches Grek: θ; Latn: pinches
θabbet Grek: θ; Latn: abbet
θak⁸ Grek: θ; Latn: ak
θan⁶ Grek: θ; Latn: an
θap⁷ Grek: θ; Latn: ap
θatx Grek: θ; Latn: atx
θa³²² Grek: θ; Latn: a
θa¹ Grek: θ; Latn: a
θaŋən Grek: θ; Latn: aŋən
θaː³ Grek: θ; Latn: a
θaː⁶ Grek: θ; Latn: a
θaθən Grek: θθ; Latn: aən
θa꞉i⁵ Grek: θ; Latn: ai
θa꞉m¹ Grek: θ; Latn: am
θa꞉ŋ⁵ Grek: θ; Latn: aŋ
θesčən Grek: θ; Latn: esčən
θiaŋ³ Grek: θ; Latn: iaŋ
θib Grek: θ; Latn: ib
θiipi Grek: θ; Latn: iipi
θiipoi Grek: θ; Latn: iipoi
θikel Grek: θ; Latn: ikel
θikl Grek: θ; Latn: ikl
θiːn² Grek: θ; Latn: in
θiːt⁷ Grek: θ; Latn: it
θiː¹ Grek: θ; Latn: i
θi⁵ Grek: θ; Latn: i
θkalla Grek: θ; Latn: kalla
θkil Grek: θ; Latn: kil
θok⁷ Grek: θ; Latn: ok
θor Grek: θ; Latn: or
θo¹ Grek: θ; Latn: o
θpaxxer Grek: θ; Latn: paxxer
θperek Grek: θ; Latn: perek
θperrek Grek: θ; Latn: perrek
θpuxxor Grek: θ; Latn: puxxor
θpuyoδ Grek: θδ; Latn: puyo
θubbot Grek: θ; Latn: ubbot
θui Grek: θ; Latn: ui
θukl Grek: θ; Latn: ukl
θuː² Grek: θ; Latn: u
θáʔtχ Grek: θχ; Latn: áʔt
θéʔwən Grek: θ; Latn: éʔwən
θüt- Grek: θ; Latn: üt
θœi¹ Grek: θ; Latn: œi
θɔk¹⁰ Grek: θ; Latn: ɔk
θɔː¹ Grek: θ; Latn: ɔ
θɔ⁵ Grek: θ; Latn: ɔ
θə́qiʔ Grek: θ; Latn: əqiʔ
θɛm³ Grek: θ; Latn: ɛm
θɤm⁶ Grek: θ; Latn: ɤm
κώδικας QR Grek: κώδικας; Latn: QR
κώδικες QR Grek: κώδικες; Latn: QR
λ/4 film Grek: λ; Latn: film
λ/4 films Grek: λ; Latn: films
λ/4 plate Grek: λ; Latn: plate
λ/4 plates Grek: λ; Latn: plates
λmax Grek: λ; Latn: max
λmaxes Grek: λ; Latn: maxes
μ-PD Grek: μ; Latn: PD
μ-completion Grek: μ; Latn: completion
μ-completions Grek: μ; Latn: completions
μ-oxido dihydrogen Grek: μ; Latn: oxidodihydrogen
μ-scope Grek: μ; Latn: scope
μ-scopes Grek: μ; Latn: scopes
μ-wave Grek: μ; Latn: wave
μ-waves Grek: μ; Latn: waves
μA Grek: μ; Latn: A
μBTC Grek: μ; Latn: BTC
μBq Grek: μ; Latn: Bq
μC Grek: μ; Latn: C
μCi Grek: μ; Latn: Ci
μCs Grek: μ; Latn: Cs
μF Grek: μ; Latn: F
μG Grek: μ; Latn: G
μGal Grek: μ; Latn: Gal
μGy Grek: μ; Latn: Gy
μH Grek: μ; Latn: H
μHz Grek: μ; Latn: Hz
μJ Grek: μ; Latn: J
μK Grek: μ; Latn: K
μL Grek: μ; Latn: L
μLED Grek: μ; Latn: LED
μLEDs Grek: μ; Latn: LEDs
μM Grek: μ; Latn: M
μN Grek: μ; Latn: N
μP Grek: μ; Latn: P
μPa Grek: μ; Latn: Pa
μPs Grek: μ; Latn: Ps
μS Grek: μ; Latn: S
μSv Grek: μ; Latn: Sv
μT Grek: μ; Latn: T
μV Grek: μ; Latn: V
μW Grek: μ; Latn: W
μWb Grek: μ; Latn: Wb
μcd Grek: μ; Latn: cd
μeV Grek: μ; Latn: eV
μeVs Grek: μ; Latn: eVs
μg Grek: μ; Latn: g
μkat Grek: μ; Latn: kat
μl Grek: μ; Latn: l
μlm Grek: μ; Latn: lm
μlx Grek: μ; Latn: lx
μm Grek: μ; Latn: m
μmeter Grek: μ; Latn: meter
μmeters Grek: μ; Latn: meters
μmol Grek: μ; Latn: mol
μms Grek: μ; Latn: ms
μs Grek: μ; Latn: s
μscope Grek: μ; Latn: scope
μscopes Grek: μ; Latn: scopes
μsecond Grek: μ; Latn: second
μseconds Grek: μ; Latn: seconds
μwave Grek: μ; Latn: wave
μwaves Grek: μ; Latn: waves
π-mer Grek: π; Latn: mer
π-mers Grek: π; Latn: mers
π-system Grek: π; Latn: system
π-systems Grek: π; Latn: systems
π Day Grek: π; Latn: Day
π bond Grek: π; Latn: bond
π bonds Grek: π; Latn: bonds
σ-additivity Grek: σ; Latn: additivity
σ-algebra Grek: σ; Latn: algebra
σ-algebras Grek: σ; Latn: algebras
σ-compact Grek: σ; Latn: compact
σ-finite measure Grek: σ; Latn: finitemeasure
σ-finite measures Grek: σ; Latn: finitemeasures
τo Grek: τ; Latn: o
χai⁴³ Grek: χ; Latn: ai
χau⁴³ Grek: χ; Latn: au
χaŋ⁴³ hye⁴³ Grek: χ; Latn: aŋhye
χaʔqən Grek: χ; Latn: aʔqən
χaʔχaʔúlaʔxʷ Grek: χχ; Latn: aʔaʔúlaʔxʷ
χaʔχiyuʔéʔč Grek: χχ; Latn: aʔiyuʔéʔč
χel'əw' Grek: χ; Latn: eləw
χiłc Grek: χ; Latn: iłc
χlʉɵ̯p Grek: χ; Latn: lʉɵp
χstéyy'e Grek: χ; Latn: stéyye
χzum Grek: χ; Latn: zum
χáyk'ʷs Grek: χ; Latn: áykʷs
χáʔčχłč Grek: χχ; Latn: áʔčłč
χéʔs Grek: χ; Latn: éʔs
χƛ'čín Grek: χ; Latn: ƛčín
χək'ʷθitən Grek: χθ; Latn: əkʷitən
χəŋχíŋələʔ Grek: χχ; Latn: əŋíŋələʔ
χʷaχʷā́ Grek: χχ; Latn: ʷaʷā
χʷnámχʷnam Grek: χχ; Latn: ʷnámʷnam
χʷúmtnł Grek: χ; Latn: ʷúmtnł
χʷəčmákšt Grek: χ; Latn: ʷəčmákšt
χːatʰa Grek: χ; Latn: atʰa
χˤʷa Grek: χ; Latn: ˤʷa
χωνί Büchner Grek: χωνί; Latn: Büchner
χωνιά Büchner Grek: χωνιά; Latn: Büchner
ω-3 fatty acid Grek: ω; Latn: fattyacid
ω-3 fatty acids Grek: ω; Latn: fattyacids
ω-6 fatty acid Grek: ω; Latn: fattyacid
ω-6 fatty acids Grek: ω; Latn: fattyacids
ϕX174 Grek: ϕ; Latn: X
՚wyγwr Grek: γ; Latn: wywr
՚wyγwrʾ Grek: γ; Latn: wywr