Wiktionary:Gujarati transliteration

English Wikipedia has an article on:
Wikipedia

These are the rules concerning transliteration in Gujarati entries.

Vowels edit

આ ા ઇ િ ઈ ી ઉ ુ ઊ ૂ
a
/ə/
ā
/a/
i
/i/
ī
/i/
u
/u/
ū
/u/
એ ે ઐ ૈ ઓ ો ઔ ૌ ઋ ૃ
e
/e/, /ɛ/
ai
/əi/
o
/o/, /ɔ/
au
/əu/
ru
/ɾu/
ઍ ૅ ઑ ૉ
ɛ
/ɛ/

[1]

ɔ
/ɔ/

[1]

Consonants edit

k
/k/
kh
/kʰ/
g
/ɡ/
gh
/ɡʱ/

/ŋ/
c
/tʃ/
ch
/tʃʰ/
j
/dʒ/
jh
/dʒʱ/
ñ
/ɲ/

/ʈ/
ṭh
/ʈʰ/

/ɖ/
ḍh
/ɖʱ/

/ɳ/
t
/t̪/
th
/t̪ʰ/
d
/d̪/
dh
/d̪ʱ/
n
/n/
p
/p/
ph
/pʰ/
b
/b/
bh
/bʱ/
m
/m/
y
/j/
r
/ɾ/
l
/l/
v
/ʋ/
ś
/ʃ/

/ʃ/
s
/s/
h
/ɦ/

/ɭ/

Notes edit

  1. 1.0 1.1 Chiefly used in English loanwords.