Swedish

edit

Etymology

edit

Compound of archæologi (archæology) +‎ -isk (noun→adjective)

Adjective

edit

archæologisk

 1. Obsolete spelling of arkeologisk (archeological)..
  • 1838, Carl Jonas Love Almqvist, edited by Bertil Romberg, Samlade Verk 8. Törnrosens bok VIII–XI, published 1996, pages 289–290:
   Svenskheten består således icke i en fnurr, en archæologisk dammighet, en tillgjord tråkighet, eller ett slags patriotisk styfhet och pock – den består i att vara svensk, mer än att ropa på att man är svensk.
   Swedishness thus does not consist in a snarl, an archæological dustiness, a contrived dullness, or a kind of patriotic stiffness and doggedness - it consists in being Swedish, more than shouting that one is Swedish.
  • 1840 January 29, “Strödda underrättelser [Scattered news]”, in Post- och Inrikes Tidningar, page 3:
   Kejsaren af Ryssland har beviljat det historiska och archæologiska Sällskapet i Odessa 5,000 Rubler om året, och gifvit det tillåtelse att företaga gräfningar och archæologiska undersökningar i hela det sydliga Ryssland
   The Emperor of Russia has granted the Historical and Archaeological Society of Odessa 5,000 Rubles a year, and has given it permission to undertake excavations and archaeological researches throughout Southern Russia
  • 1849 March 5, “Norsk litteratur [Norwegian literature]”, in Stockholms aftonpost, page 4:
   Hvad Danskarne med sina annaler, tidskrifter och andra arbeten i archæologisk väg årligen frambringa, torde vara allmännare bekant, än hvad Norrmännen i samma sak tillgöra – []
   What the Danes, with their annals, journals and other archaeological work, annually produce, is probably more widely known than what the Norwegians produce in the same matter - []

See also

edit