Danish edit

Verb edit

betydede

 1. (archaic) past of betyde
  • 2005, Georg Brandes, Georg Brandes: den mangfoldige : en antologi, Gyldendal A/S, →ISBN, page 124:
   Den Tidsalder, i hvilken Holberg levede, det var, som De véd, Enevældens Tid, men det, som Enevælden i Virkeligheden betydede, hvor den betydede noget,
   The age in which Holberg lived was, as you know, the time of absolute monarchy, but that which absolute monarchy really meant, where it meant anything,
  • 1825, Ferdinand Heinrich Jahn, Almindelig Udsigt over Nordens, isaer Danmarks Krigswaesen i Middelalderen indtil Krudtets Anvendelse i de nordiske Krige. -Kjöbenhavn, Forfatteren 1825, page 394:
   Herved bestyrkes end mere den Formodning, at Rum overhovedet betydede Pladsen for Mandskabets Ophold;
   Hereby, the presumption that space meant space for the crew to be, was strengthened;
  • 1828, Peter Frederik Suhm, Abraham Kall, Rasmus Nyerup, Historie af Danmark: t. 1375 til 1400, page 204:
   Deri tales om dets Tjenestemænd og Vordnede, hvilket tjener til at bevise Rofod Ankers Forklaring over dette Ord i de gamle Tider, at det kun betydede Personer, som stode under andres Beskyttelse og Værge, og ingenlunde i den Mening som det i senere Tider brugtes i Danmark,
   Herein, its servants and charges are discussed, which serves to prove Rofod Ankers explanation of this word in the old times, that it simply meant persons who stood under the protection of others, and not at all in the sense that it was, in later times, used in Denmark,