Ladino edit

Etymology edit

From biz- +‎ nyeto. Compare Spanish bisnieto.

Noun edit

biznyeto m (Latin spelling, plural biznyetos)

  1. great-grandson