Lithuanian edit

Verb edit

prieštarauti

  1. contradict (deny the truth of (a statement or statements))
    • 1992, Tomas Girdzijauskas, Petro ir 12 apaštalų darbai:
      Pavadinimas yra visai ne antrinis, nežiūrint to, kad skaičius dvylika prieštarauja apibrėžtam teksto sakiniui, kur sakoma, kad mokinių buvo vienuolika (9,20-21).
      (please add an English translation of this quotation)

Conjugation edit

This entry needs an inflection-table template.