Bahnar Edit

Etymology Edit

From Proto-Bahnaric *riəh, from Proto-Mon-Khmer *ris ~ *riəs ~ *rəs ~ *rʔiəs (root). Cognate with Alak reh, Nyaheun riah, Pacoh reaih, Khmer ឫស (rɨh), Semai re'is, Vietnamese rễ.

Pronunciation Edit

Noun Edit

rơh 

  1. root