Irish edit

Noun edit

shamhraidh m sg

  1. Lenited form of samhraidh.