spondyloarthritis

English Edit

Alternative forms Edit

Etymology Edit

spondylo- +‎ arthritis = spondylo- +‎ arthr- +‎ -itis

Noun Edit

spondyloarthritis (countable and uncountable, plural spondyloarthritides)

  1. (pathology) Spondyloarthropathy that involves inflammation.
    Synonym: (abbreviation) SpA

Translations Edit