Norwegian Bokmål Edit

Etymology Edit

stikk (sting) +‎ kontakt (socket)

Noun Edit

stikk-kontakt m (definite singular stikk-kontakten, indefinite plural stikk-kontakter, definite plural stikk-kontaktene)

  1. Alternative form of stikkontakt

References Edit

“stikk-kontakt” in The Bokmål Dictionary.

Norwegian Nynorsk Edit

Etymology Edit

stikk (sting) +‎ kontakt (socket)

Noun Edit

stikk-kontakt m (definite singular stikk-kontakten, indefinite plural stikk-kontaktar, definite plural stikk-kontaktane)

  1. Alternative form of stikkontakt

References Edit

“stikk-kontakt” in The Nynorsk Dictionary.