Open main menu
See also: ǀʻâa, ǀʻàã, and ǀʻáã

ǃXóõEdit

AdjectiveEdit

ǀʻáa

 1. powdered
  • n̄ ń bà xái kâ qán ǹ ǀʻáa.
   • I grind it to powder.
  • gǂkxʻàa qáju ùh ǀʻáa
   • (lit.) grind break them they powder, i.e. grind them to powder

ReferencesEdit