εκατοστών

Greek

edit

Adjective

edit
The template Template:el-adj-form does not use the parameter(s):
1=ekatostón
Please see Module:checkparams for help with this warning.

εκατοστών (ekatostón)

  1. Genitive masculine plural form of εκατοστός (ekatostós).
  2. Genitive feminine plural form of εκατοστός (ekatostós).
  3. Genitive neuter plural form of εκατοστός (ekatostós).