καθαριότητας

Greek

edit

Noun

edit
The template Template:el-noun-form does not use the parameter(s):
2=kathariótitas

Please see Module:checkparams for help with this warning.

καθαριότητας (kathariótitasf

  1. Genitive singular form of καθαριότητα (kathariótita).