κατά πολύ

Greek

edit

Adverb

edit

κατά πολύ (katá polý)

  1. by far, significantly
    Ξεπερνάει κατά πολύ τα διεθνή πρότυπα.
    Xepernáei katá polý ta diethní prótypa.
    It exceeds by far the international standards.