το όνομα μου είναι

Greek edit

Phrase edit

το όνομα μου είναι (to ónoma mou eínai …)

  1. alternative typography of το όνομά μου είναι (to ónomá mou eínai)

Usage notes edit

This phrase is an uncorrected example of enclisis, an effect where a monosyllable becomes a phonologically attached to a previous word, resulting in an extra stress on the first word.