чань

Komi-ZyrianEdit

 
Чань.

PronunciationEdit

  • IPA(key): /ˈt͡sʲɑnʲ/
  • Hyphenation: чань

NounEdit

чань (čanʹ)

  1. foal

DeclensionEdit

Declension of чань
singular plural
nominative чань (čanʹ) чаньяс (čanʹjas)
accusative чаньӧс (čanʹös) чаньясӧс (čanʹjasös)
instrumental чаньӧн (čanʹön) чаньясӧн (čanʹjasön)
comitative чанькӧд (čanʹköd) чаньяскӧд (čanʹjasköd)
caritive чаньтӧг (čanʹtög) чаньястӧг (čanʹjastög)
consecutive чаньла (čanʹla) чаньясла (čanʹjasla)
genitive чаньлӧн (čanʹlön) чаньяслӧн (čanʹjaslön)
ablative чаньлысь (čanʹlysʹ) чаньяслысь (čanʹjaslysʹ)
dative чаньлы (čanʹly) чаньяслы (čanʹjasly)
inessive чаньын (čanʹyn) чаньясын (čanʹjasyn)
elative чаньысь (čanʹysʹ) чаньясысь (čanʹjasysʹ)
illative чаньӧ (čanʹö) чаньясӧ (čanʹjasö)
egressive чаньсянь (čanʹsjanʹ) чаньяссянь (čanʹjassjanʹ)
approximative чаньлань (čanʹlanʹ) чаньяслань (čanʹjaslanʹ)
terminative чаньӧдз (čanʹödz) чаньясӧдз (čanʹjasödz)
prolative чаньӧд (čanʹöd) чаньясӧд (čanʹjasöd)
чаньті (čanʹtï) чаньясті (čanʹjastï)
Possessive declension of чань
First person singular
singular plural
nominative чаньӧй (čanʹöj) чаньясӧй (čanʹjasöj)
accusative чаньӧс (čanʹös) чаньясӧс (čanʹjasös)
instrumental чаньнам (čanʹnam) чаньяснам (čanʹjasnam)
comitative чаньӧйкӧд (čanʹöjköd) чаньясӧйкӧд (čanʹjasöjköd)
caritive чаньтӧгым (čanʹtögym) чаньястӧгым (čanʹjastögym)
consecutive чаньӧйла (čanʹöjla) чаньясӧйла (čanʹjasöjla)
genitive чаньӧйлӧн (čanʹöjlön) чаньясӧйлӧн (čanʹjasöjlön)
ablative чаньӧйлысь (čanʹöjlysʹ) чаньясӧйлысь (čanʹjasöjlysʹ)
dative чаньӧйлы (čanʹöjly) чаньясӧйлы (čanʹjasöjly)
inessive чаньам (čanʹam) чаньясам (čanʹjasam)
elative чаньсьым (čanʹsʹym) чаньяссьым (čanʹjassʹym)
illative чаньам (čanʹam) чаньясам (čanʹjasam)
egressive чаньсяньым (čanʹsjanʹym) чаньяссяньым (čanʹjassjanʹym)
approximative чаньланьым (čanʹlanʹym) чаньясланьым (čanʹjaslanʹym)
terminative чаньӧдзым (čanʹödzym) чаньясӧдзым (čanʹjasödzym)
prolative чаньӧдым (čanʹödym) чаньясӧдым (čanʹjasödym)
чаньтіым (čanʹtïym) чаньястіым (čanʹjastïym)
Second person singular
singular plural
nominative чаньыд (čanʹyd) чаньясыд (čanʹjasyd)
accusative чаньтӧ (čanʹtö) чаньястӧ (čanʹjastö)
instrumental чаньнад (čanʹnad) чаньяснад (čanʹjasnad)
comitative чаньыдкӧд (čanʹydköd) чаньясыдкӧд (čanʹjasydköd)
caritive чаньтӧгыд (čanʹtögyd) чаньястӧгыд (čanʹjastögyd)
consecutive чаньыдла (čanʹydla) чаньясыдла (čanʹjasydla)
genitive чаньыдлӧн (čanʹydlön) чаньясыдлӧн (čanʹjasydlön)
ablative чаньыдлысь (čanʹydlysʹ) чаньясыдлысь (čanʹjasydlysʹ)
dative чаньыдлы (čanʹydly) чаньясыдлы (čanʹjasydly)
inessive чаньад (čanʹad) чаньясад (čanʹjasad)
elative чаньсьыд (čanʹsʹyd) чаньяссьыд (čanʹjassʹyd)
illative чаньад (čanʹad) чаньясад (čanʹjasad)
egressive чаньсяньыд (čanʹsjanʹyd) чаньяссяньыд (čanʹjassjanʹyd)
approximative чаньланьыд (čanʹlanʹyd) чаньясланьыд (čanʹjaslanʹyd)
terminative чаньӧдзыд (čanʹödzyd) чаньясӧдзыд (čanʹjasödzyd)
prolative чаньӧдыд (čanʹödyd) чаньясӧдыд (čanʹjasödyd)
чаньтіыд (čanʹtïyd) чаньястіыд (čanʹjastïyd)
Third person singular
singular plural
nominative чаньыс (čanʹys) чаньясыс (čanʹjasys)
accusative чаньсӧ (čanʹsö) чаньяссӧ (čanʹjassö)
instrumental чаньнас (čanʹnas) чаньяснас (čanʹjasnas)
comitative чаньыскӧд (čanʹysköd) чаньясыскӧд (čanʹjasysköd)
caritive чаньтӧгыс (čanʹtögys) чаньястӧгыс (čanʹjastögys)
consecutive чаньысла (čanʹysla) чаньясысла (čanʹjasysla)
genitive чаньыслӧн (čanʹyslön) чаньясыслӧн (čanʹjasyslön)
ablative чаньыслысь (čanʹyslysʹ) чаньясыслысь (čanʹjasyslysʹ)
dative чаньыслы (čanʹysly) чаньясыслы (čanʹjasysly)
inessive чаньас (čanʹas) чаньясас (čanʹjasas)
elative чаньсьыс (čanʹsʹys) чаньяссьыс (čanʹjassʹys)
illative чаньас (čanʹas) чаньясас (čanʹjasas)
egressive чаньсяньыс (čanʹsjanʹys) чаньяссяньыс (čanʹjassjanʹys)
approximative чаньланьыс (čanʹlanʹys) чаньясланьыс (čanʹjaslanʹys)
terminative чаньӧдзыс (čanʹödzys) чаньясӧдзыс (čanʹjasödzys)
prolative чаньӧдыс (čanʹödys) чаньясӧдыс (čanʹjasödys)
чаньтіыс (čanʹtïys) чаньястіыс (čanʹjastïys)
First person plural
singular plural
nominative чаньным (čanʹnym) чаньясным (čanʹjasnym)
accusative чаньнымӧс (čanʹnymös) чаньяснымӧс (čanʹjasnymös)
instrumental чаньнаным (čanʹnanym) чаньяснаным (čanʹjasnanym)
comitative чаньныдкӧд (čanʹnydköd) чаньясныдкӧд (čanʹjasnydköd)
caritive чаньтӧгным (čanʹtögnym) чаньястӧгным (čanʹjastögnym)
consecutive чаньнымла (čanʹnymla) чаньяснымла (čanʹjasnymla)
genitive чаньнымлӧн (čanʹnymlön) чаньяснымлӧн (čanʹjasnymlön)
ablative чаньнымлысь (čanʹnymlysʹ) чаньяснымлысь (čanʹjasnymlysʹ)
dative чаньнымлы (čanʹnymly) чаньяснымлы (čanʹjasnymly)
inessive чаньаным (čanʹanym) чаньясаным (čanʹjasanym)
elative чаньсьыным (čanʹsʹynym) чаньяссьыным (čanʹjassʹynym)
illative чаньаным (čanʹanym) чаньясаным (čanʹjasanym)
egressive чаньӧдзыным (čanʹödzynym) чаньясӧдзыным (čanʹjasödzynym)
approximative чаньӧдыным (čanʹödynym) чаньясланьыным (čanʹjaslanʹynym)
terminative чаньӧдзыным (čanʹödzynym) чаньясӧдзыным (čanʹjasödzynym)
prolative чаньӧдыным (čanʹödynym) чаньясӧдыным (čanʹjasödynym)
чаньтіыным (čanʹtïynym) чаньястіыным (čanʹjastïynym)
Second person plural
singular plural
nominative чаньныд (čanʹnyd) чаньясныд (čanʹjasnyd)
accusative чаньнытӧ (čanʹnytö) чаньяснытӧ (čanʹjasnytö)
instrumental чаньнаныд (čanʹnanyd) чаньяснадныд (čanʹjasnadnyd)
comitative чаньныдкӧд (čanʹnydköd) чаньясныдкӧд (čanʹjasnydköd)
caritive чаньтӧгныд (čanʹtögnyd) чаньястӧгныд (čanʹjastögnyd)
consecutive чаньныдла (čanʹnydla) чаньясныдла (čanʹjasnydla)
genitive чаньныдлӧн (čanʹnydlön) чаньясныдлӧн (čanʹjasnydlön)
ablative чаньныдлысь (čanʹnydlysʹ) чаньясныдлысь (čanʹjasnydlysʹ)
dative чаньныдлы (čanʹnydly) чаньясныдлы (čanʹjasnydly)
inessive чаньаныд (čanʹanyd) чаньясаныд (čanʹjasanyd)
elative чаньсьыныд (čanʹsʹynyd) чаньяссьыныд (čanʹjassʹynyd)
illative чаньаныд (čanʹanyd) чаньясаныд (čanʹjasanyd)
egressive чаньсяньыныд (čanʹsjanʹynyd) чаньяссяньыныд (čanʹjassjanʹynyd)
approximative чаньланьыныд (čanʹlanʹynyd) чаньясланьыныд (čanʹjaslanʹynyd)
terminative чаньӧдзныд (čanʹödznyd) чаньясӧдзныд (čanʹjasödznyd)
prolative чаньӧдныд (čanʹödnyd) чаньясӧдныд (čanʹjasödnyd)
чаньӧдныд (čanʹödnyd) чаньястіныд (čanʹjastïnyd)
Third person plural
singular plural
nominative чаньныс (čanʹnys) чаньясныс (čanʹjasnys)
accusative чаньнысӧ (čanʹnysö) чаньяснысӧ (čanʹjasnysö)
instrumental чаньнаныс (čanʹnanys) чаньяснаныс (čanʹjasnanys)
comitative чаньныскӧд (čanʹnysköd) чаньясныскӧд (čanʹjasnysköd)
caritive чаньтӧгныс (čanʹtögnys) чаньястӧгныс (čanʹjastögnys)
consecutive чаньнысла (čanʹnysla) чаньясныссла (čanʹjasnyssla)
genitive чаньныслӧн (čanʹnyslön) чаньяснысслӧн (čanʹjasnysslön)
ablative чаньныслысь (čanʹnyslysʹ) чаньяснысслысь (čanʹjasnysslysʹ)
dative чаньныслы (čanʹnysly) чаньяснысслы (čanʹjasnyssly)
inessive чаньаныс (čanʹanys) чаньясаныс (čanʹjasanys)
elative чаньсьыныс (čanʹsʹynys) чаньяссьыныс (čanʹjassʹynys)
illative чаньаныс (čanʹanys) чаньясаныс (čanʹjasanys)
egressive чаньсяньныс (čanʹsjanʹnys) чаньяссяньныс (čanʹjassjanʹnys)
approximative чаньланьныс (čanʹlanʹnys) чаньясланьныс (čanʹjaslanʹnys)
terminative чаньӧдзныс (čanʹödznys) чаньясӧдзныс (čanʹjasödznys)
prolative чаньӧдныс (čanʹödnys) чаньясӧдныс (čanʹjasödnys)
чаньтіныс (čanʹtïnys) чаньястіныс (čanʹjastïnys)

ReferencesEdit

  • Bubrikh, Dmitry V. (1949) Грамматика литературного Коми языка [Grammar of the literary Komi language] (in Russian), Leningrad: Zhdanov Leningrad State University, page 9
  • L. M. Beznosikova; E. A. Ajbabina; R. I. Kosnyreva (2000) Коми-Русский словарь [Komi-Russian dictionary], →ISBN, page 691